Menu

voortgezet
onderwijs

Water is leuk, divers en spreekt tot de verbeelding. Werken met water betekent uitdaging, inspiratie, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid. Toch zijn er maar weinig jongeren die een carrière in de watersector ambiëren. Uit onderzoek blijkt dat jongeren water te gewoon en saai vinden, daar komt bij dat de sector hen totaal onbekend is. Wij proberen de jongeren te laten zien dat je met water meer kunt doen dan het alleen drinken.

Met het vertalen van de onderzoeksthema’s van Wetsus naar een niveau waarbij jongeren het gaan begrijpen en kunnen linken aan hun eigen leefomgeving, proberen we de interesse te wekken bij de doelgroep.

Samen met bedrijven uit de regio ondersteunen wij het onderwijs door de praktijk in de lessen te tonen.

Aanbod voor het voortgezet onderwijs

Water Lab Dag
Honours Program Water
Leskisten Water
Technasium
Masterclass profielwerkstuk
NLT Module Blue Energy