Menu

leskisten
watertechnologie

Wetsus krijgt regelmatig de vraag vanuit het onderwijs of er lesmateriaal beschikbaar is om in de les toe te passen. En in de programma`s die Wetsus ontwikkeld voor het Voortgezet Onderwijs wordt vaak gebruik gemaakt van praktisch lesmateriaal. Het aanbod wat hierdoor is ontstaan wordt ook regelmatig beschikbaar gesteld aan docenten die graag het thema water in de klas willen brengen.

In de afgelopen jaren is er divers lesmateriaal ontwikkeld wat inmiddels als download beschikbaar is via deze site.

Inhoud
In onze lespakketten worden diverse thema’s over watertechnologie behandeld. Al deze thema’s zijn onderdeel van het onderzoek van Wetsus en geven een kijkje in wat Wetsus wil bereiken met haar onderzoek. Het is mogelijk om alle thema’s achter elkaar te behandelen, maar u kunt ook kijken welk thema goed bij uw lessen past.

Bij 4 thema’s is een een film ontwikkeld met uitleg van het practicum, de stand van zaken betreffende technologie-ontwikkeling en de toepassing van de technologie in de maatschappij.

Het lesmateriaal beschrijft de theorie en geeft voorbeelden van experimenten die u kunt uitvoeren met de leerlingen.

Lesmateriaal

ThemaNiveau (havo/vwo)Filmpje
Blue EnergyIonen, neerslagreacties, diffusie, osmose en turgorKlas 4/5Blue Energy
Scheiden bij de bronDuurzaamheid, (an)aërobe afbraak en pH3Klas 3Scheiden aan de bron
Schoon drinkwaterReactieschema’s, transport, indicatoren en analytische chemieKlas 2/3Schoon drinkwater
ElektrosprayMagnetisme, wereld waterproblematiek en destillatieKlas 3/4Elektrospray/Desalinatie
Kunstmest uit urineSynthese, colorimetrische analyse en chemische berekeningenKlas 5/6
AfvalwaterzuiveringAfvalwater en (an)aërobe afbraakKlas 4/5

Leskisten lenen

De modules zijn door de docent zelf uit te voeren. Ook het materiaal wat nodig is voor de practica bestaat uit algemeen beschikbare items. Wetsus leent ook practica materiaal uit, dit gaat op basis van reserveringen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Wetsus: 058-284 3000 / talent@wetsus.nl.