Menu

nlt
module blue energy

In het kader van de ontwikkeling van het bètavak ‘Natuur, Leven & Technologie (NLT)’ heeft Wetsus zich aangemeld om een lespakket te ontwikkelen over Blue Energy.
Het ontwikkelen van dit lespakket gebeurde door een klein ontwikkelnetwerk van docenten, vakdidactici en vakspecialisten, experts vanuit Wetsus en het bedrijfsleven.

Omschrijving module
Misschien is de oplossing voor het milieuvriendelijk opwekken van energie wel dichterbij dan we denken. Bij het mengen van zoet rivierwater en zout zeewater komt evenveel energie vrij als bij een stuwdam van 200 meter hoog. Bij de spuisluizen in de Afsluitdijk waar IJsselwater in de Waddenzee stroomt, wordt zonder dat we er bij stil staan een hoop energie niet benut. Blue Energy – zoals we deze energievorm noemen – heeft een geweldige potentie. Mengenergie omzetten in elektriciteit kan met omgekeerde elektrodialyse.
Het zoute en zoete water worden in contact gebracht door ion-selectieve membranen. Het concentratieverschil duwt de ionen uit het zoute water door het membraan naar het zoete water. Het ontstane ladingstransport kan met elektroden worden omgezet naar elektriciteit.

In deze module ga je kijken naar de onderliggende principes van Blue Energy; belangrijke factoren die de energiewinning beïnvloeden, het ontwerp van de installatie, het effect van opschalen, de keuze van de optimale geografische locatie en de integratie en wisselwerking van waterbeheer, ruimtelijke ordening en waterkwaliteit.

Lesmateriaal
De gecertificeerde modules kunt u gratis downloaden via de website van het bètavak Natuur, Leven en Technologie. Wilt u alvast een voorproefje van dit lespakket? Download de pdf versie.

NLT Steunpunt Wageningen Universiteit
Het NLT steunpunt van Wageningen University beheert verschillende modules, waaronder die van Blue Energy. Heeft u vragen over de verschillende NL&T modules, dan verwijzen wij u door naar de volgende link: NLT Steunpunt Wageningen.

Blue Energy bouwpakket

Blue Energy Bouwpakketten en Service
De afgelopen tijd zijn Wetsus en haar partners overladen met vragen rondom het lespakket Blue Energy. Vanuit NLT scholen komen er vragen over de beschikbaarheid van de bouwpakketten en onderdelen en vanuit scholieren komen er verzoeken voor het doen van proeven i.k.v. profielwerkstukken. Om de toestroom van vragen te beantwoorden en om duidelijkheid te verschaffen in de mogelijkheden die Wetsus kan bieden, zal er de komende maanden gewerkt worden aan een pakket van opties.

Acht uitleensets Wetsus
Leskisten Blue Energy zijn voor gebruik op school. In de kist treft de docent materialen aan ter ondersteuning van de lessen.
De leskisten zijn voor een periode van 4 weken te leen. Aan het gebruik van de leskisten zijn kosten verbonden, €50,- per leskist. De gebruiker is verantwoordelijk voor de geleende materialen, eventuele schade komt dan ook voor rekening van de gebruiker.

Aanschaf losse onderdelen via website
Voor scholen die in het verleden een Blue Energy bouwpakket hebben aangeschaft, komen er regelmatig weer nieuwe onderdelen beschikbaar om eventuele versleten materialen te vervangen. Via de website van Wetsus komt er een bestellijst beschikbaar voor de verschillende onderdelen. Voorbeelden van te bestellen onderdelen zijn:

  • Anion Wisselende Membranen
  • Kation Wisselende Membranen
  • Elektrodes
  • Spacers
  • Pakkingen

De kosten verschillen per onderdeel en worden gebaseerd op de daadwerkelijke kostprijs van de producten.

Reserveren:
Voor het reserveren van een Blue Energy stack stuur je een mail naar talent@wetsus.nl.

Vanwege de kwetsbaarheid van de stacks, dienen deze te worden opgehaald en teruggebracht bij Wetsus in Leeuwarden.

Via onderstaande links zijn de presentaties van de masterclass 2015 terug te vinden en wat aanvullende informatie:

Presentatie Jan Post
Proefschrift David Vermaas – energy generation from mixing salt water and fresh water
Rekenschema blue energy

Research Posters:
Jordi Moreno – Fouling management and stack design in reverse electrodialysis
Jan Willem van Egmond – Alternative application of Salinity Gradient Energysystems