Menu

basisonderwijs

Basisschool leerlingen doen wetenschappelijk onderzoek

In september 2012 vatte een uitgebreid artikel in Science, onderzoek naar het wetenschappelijk denken bij kinderen samen. Kinderen zijn eigenlijk net wetenschappers, is de conclusie van het artikel; bij het spelen gebruiken ze dezelfde methoden voor het testen van hypotheses en theorieën. De auteurs raden dan ook aan om vrij spelen en experimenteren meer ruimte te geven op school. Als kinderen juist op jonge leeftijd ‘onderzoek’ kunnen doen, is de interesse gewekt en kiezen ze op een latere leeftijd eerder voor bèta. -bron: Science-

Dit artikel beschrijft in feite ook de ambitie van Wetsus als het gaat om het inspireren en enthousiasmeren van jongeren.
Wetsus biedt daarom enkele programma`s voor kinderen uit de groepen 7&8.

Basisschool leerlingen doen wetenschappelijk onderzoek

Wetsus 3 daagse

Wetsus verzorgt sinds augustus 2008 proefjeslessen op basisscholen.
Bij deze lessen wordt het klaslokaal omgebouwd tot een water- laboratorium.
Door middel van een interactief programma leren de leerlingen o.a. welke eigenschappen water heeft, hoe afvalwater gezuiverd wordt en waar ons drinkwater vandaan komt.

Resultaten:
In het pilot jaar 2008-2009 heeft Wetsus op 25 basisscholen in Friesland dit programma gedraaid en werd het door de leerlingen gewaardeerd met een 8.7.
Mede door dit positieve resultaat heeft Wetsus voor het schooljaar 2009-2010 meer ruimte gecreëerd om de basisscholen van Friesland te bezoeken.
In het afgelopen schooljaar werden maar liefst 120 basisscholen bezocht met een gemiddelde waardering van een 8.7!

Programma drie daagse
Het excursieprogramma ziet er als volgt uit:

Dagdeel 1:
Wetsus op bezoek in uw klaslokaal
Bij deze les wordt het klaslokaal omgebouwd tot een waterlaboratorium. Als voorzet op de rest van de ochtend laat de ‘waterprof’ van Wetsus een aantal demonstratieproefjes zien. De leerlingen schrijven hun bevindingen en conclusies op in een uitwerkingenboekje.

In de pauze zorgt de ‘waterprof’ ervoor dat het hele lokaal is omgebouwd tot een water- laboratorium. Door middel van grote plastic bakken is het knoeien van water in uw lokaal beperkt.

Na de pauze komen de leerlingen terug in het waterlaboratorium van Wetsus. De leerlingen krijgen een labjas aan en gaan per tweetal aan de slag met de 15 verschillende waterproefjes.

Dagdeel 2 :
Excursie op locatie
De leerlingen en begeleiding worden opgehaald met een bus vanaf school. De leerlingen bezoeken een bedrijf in de watersector, bijvoorbeeld het drinkwaterproductiebedrijf van Vitens. Daar krijgen ze een rondleiding en gaan de leerlingen zelf aan de slag met het filtreren en pompen van water. Activiteiten zijn mede afhankelijk van het te bezoeken excursie bedrijf.

Mogelijke excursielocaties:
Friesland:

Vitens, Noordbergum
Woudagemaal, Lemmer
Frisia Zout, Harlingen
Landustrie, Sneek
Paques, Balk
Thialf, Heerenveen
Wetterskip Fryslân (Rioolwaterzuivering installaties), Dokkum, Harlingen, Kootstertille, Sneek, Bolsward

Groningen:
Waterschap Hunze en Aas
Waterschap Noorderzijlvest
NAM

Drenthe:
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dagdeel 3:
Wetsus op bezoek in uw klaslokaal
In het laatste deel van het interactieve lesprogramma komt de ‘waterprof’ van Wetsus wederom naar uw school. De leerlingen maken door middel van 1 demonstratieopstelling en meerdere andere activiteiten kennis met de technologische ontwikkelingen in de watersector.

8 Plus programma water

Wetsus biedt een programma op 8+ scholen in Friesland aan.
Dit programma is ontwikkeld door de docenten van Wetsus in samenwerking met enkele 8+ scholen uit Friesland.

Het biedt boven getalenteerde leerlingen vier lessen aan over het thema watertechnologie. De leerlingen worden extra uitgedaagd om na te denken over diverse waterproblemen en hoe deze met technologie kunnen worden opgelost.
De lessen zijn complexer en uitdagender voor deze doelgroep en hebben een theoretische en praktische insteek, waarbij de leerlingen zelf met de techniek aan het werk gaan. Het programma draait nu op tien 8+ scholen in Friesland en de vraag naar het programma neemt toe. Binnen het huidige talentprogramma is het 8+ project een van de succesvolle projecten waarin het directe contact met de doelgroep zeer motiverend werkt.

Programma
Dagdeel 1: Experimenten watertechnologie
Dagdeel 2: Waterzuivering en transport
Dagdeel 3: Excursie naar Wetsus
Dagdeel 4: Waterproblemen oplossen

Bij alle onderdelen is de Waterprofessor van Wetsus aanwezig.

Boekingen
Wilt u met uw bedrijf of school deelnemen aan het excursie- programma, dan kunt u contact opnemen met Wetsus via 058-284 30 00 of talent@wetsus.nl.

Proefjes uitleenset

Wetsus verzorgt proefjeslessen op basisscholen. Bij deze lessen wordt het klaslokaal omgebouwd tot een waterlaboratorium. Hier krijgen de leerlingen eerst een paar demonstraties en gaan daarna zelf aan de slag met diverse waterexperimenten.

Hieronder staan de beschrijvingen van een aantal van deze waterexperimenten. Al deze experimenten zijn als uitleenset beschikbaar zodat u ze in de les kan gebruiken.

Voor vragen of reserveringen kunt u contact opnemen met Wetsus:
058-284 30 00 / talent@wetsus.nl.

Beschrijvingen